Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EUROTRONICA MAŁGORZATA ŁACHECKA, z siedzibą w Warzymicach, nr 156/7,  72-005 Przecław, NIP:8442141196, e-mail: michal@rmotors.pl
 2. Zakres gromadzonych przez Administratora danych jest ściśle ograniczony do danych niezbędnych do realizacji usługi lub umowy, tj. imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem zleconej usługi lub umowy.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi, wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b, oraz w celach marketingowych (tylko pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody na takie działania) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Osoby, którym ujawnia się dane osobowe są upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami Administratora zobowiązanymi do zachowania tajemnicy. Posiadają oni dostęp do danych wyłącznie z uwagi na konieczność wykonywania obowiązków związanych z realizacją usługi, przygotowaniem oferty lub wykonaniem umowy.
 5. W zależności od zleconej usługi odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 z tytułu obsługi informatycznej świadczonej na potrzeby Administratora
  2. Paranormal Studio Agencja reklamowa z siedzibą w Szczecinie 71-602, ul. Storrady Świętosławy 1/302 z tytułu obsługi serwisu www
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. W przypadku zlecenia realizacji usługi – zgodnie z ustawą o rachunkowości
  2. W przypadku przygotowania oferty bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie – przez 30 dni
  3. W przypadku wykonania umowy – zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz tak długo jak będzie to niezbędne w celu rozstrzygnięcia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy
 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem realizacji usługi, przygotowania oferty bądź zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych osobowych Administrator nie będzie zdolny do wykonania usługi, przedstawienia oferty bądź zawarcia umowy.
 3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
  1. Cookies. Wszystkie niezbędne informacje o cookies znajdą Państwo na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl ). Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym momencie dezaktywować zapisywanie plików cookies, ograniczyć je do określonych stron www lub zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies.
  2. AdWords. Reklamy spersonalizowane. Zasady AdWords: www.support.google.com/adwordspolicy )
  3. Google Analytics. Narzędzie do analizy zachowań konsumenckich na stronach internetowych i tworzenia raportów o tych zachowaniach. Informacje o prywatności: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl Google Analytics można zablokować instalując dodatek do przeglądarki znajdujący się pod tym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Informujemy, że w swojej działalności wykorzystujemy poniższe narzędzia internetowe w celu analizy marketingowej oraz prezentacji oferty.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem (patrz pkt. 1). Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości osoby zgłaszającej powyższe żądania w celu zapobieżenia dostępowi osób nieuprawnionych do Państwa danych.